Nie powiem o tym nikomu, choćby nie wiem co. (Sentence Note)

  • choćby = even if
  • choćby nie wiem co = phrase = no matter what, whatever happens