Nie potrzebuję niczyjej pomocy.(Sentence Note)

  • niczyj (niczyja niczyje miczzyi) (possessive pronoun) = no‑one’s, nobody’s.