Nie potrafiłem tego wykombinować.

kombinować ‑nuję ‑jesz impf, pf wykombinować 1] arrange, put together. 2] contrive, scheme /// wykombinować coś (phrasal verb) figure something out, dream something up (e.g. plan)