Nie potrafię wrzucić zdjęcia na stronę. (Sentence Note)

NOTE: wrzucić (cę -cisz) (perfective), (impf.) wrzucać

  • do+G = throw in(to).
  • Plus accusative = insert, engage (clutch, etc)