Nie posiadam kota.(Sentence Note)

  • posiąść (posiądę posiądziesz posiadł posiedli) (pf), (impf) posiadać (-am -asz) = to possess, own.
  • nie posiadam się = I’m unable to contain myself (I can’t stop myself from showing my emotions).
  • posiadanie (noun) = ownership
  • posiadłość (f noun) = estate, property
  • posiadacz (mp noun) = proprietor, owner