Nie polubisz Toma. (Sentence Note)

  • polubić -bię -bisz (pf) = to come to like