Nie pokazuj mi więcej jej zdjęcia.(Sentence Note)

  • pokazać -każę -żesz (pf), (impf) pokazywać -zuję -jesz = to show, indicate, point out.
  • & się = to show o.s., put in an appearance