Nie piśnij nikomu słówka.

English Translation

Don’t breathe a word of it to anyone.

piszczeć, pisnąć: squeak