Nie ożenię się z tobą.(Sentence Note)

żenić się (-nię -nisz) (impf), (pf) ożenić się z + Instrumental (of a man) = to marry