Nie nadążam za tobą. (Sentence Note)

nadążyć ‑żę ‑żysz pf, impf nadążać za+Instr = keep pace with, keep up with