Nie nadążam. Ona mówi za szybko. (Sentence Note)

nadążyć ‑żę ‑żysz pf, impf nadążać + za + Instr = to keep pace with, keep up with