Nie można wiecznie trzymać tego w tajemnicy. (Sentence Note)

Note: (adverb) wiecznie perpetually, forever

wieczny (adjective of wiek) = eternal, perpetual, everlasting
wiek (mi noun) = age, century. w ~ku of an age