Nie możesz zwracać się do nas w ten sposób. (Sentence Note)

Note: zwracać/zwrócić się = to address (speak) to someone, to make representations, to make an appeal