Nie możesz założyć spółki bez ludzi. (Sentence Note)

  • spółka ‑łek (f noun) = partnership, corporation, company