Nie możesz obwiniać za to wszystko Toma. (Sentence Note)

  • obwinić ‑nię ‑nisz pf, impf obwiniać = to accuse, blame (strongly).
  • & się = to (mutually) recriminate