Nie możemy zawieść. (Sentence Note)

  • zawieść (-wiodę -wiedziesz -wiódł -wiodła -wiedli) (pf), (impf) zawodzić (-dzę -dzisz zawodź) = 1] to lead to. 2] disappoint, let down, betray. (impf) plaintively intone, wail.
  • ~ się na + Locative = to be disappointed with