Nie możemy wszystkich ocalić. (Sentence Note)

NOTE: ocalić (-lę -lisz) (pf), (impf) ocalać = to save, rescue, salvage