Nie możemy przełożyć spotkania. (Sentence Note)

przełożyć -żę -żysz -łóż (pf), (impf) przekładać (transitive) 1] shift, move from one place to another, shift, transfer. 2] (z +G, na +A) translate, interpret (from s.t. to s.t.).