Nie możemy nadal sobie pozwalać na robienie rzeczy tak, jak do tej pory (Sentence Note)

  • pozwolić -lę -lisz -wól (pf), (impf) pozwalać + Dative = to allow, permit, na + Accusative = allow for, enable.