Nie możemy funkcjonować bez jedzenia. (Sentence Note)

  • funkcjonować ‑nuję ‑jesz impf = to function