Nie możemy dopuścić, żeby to się wydarzyło, prawda? (Sentence Note)

  • dopuścić ‑puszczę ‑ścisz pf, impf dopuszczać + do + Genitive = to allow, let happen, let pass, admit into.
  • & się + Gen = to commit (crime, etc)