Nie mogłem tam jedynie siedzieć i nic nie robić. (Sentence Note)

NOTE:

  • siedzieć (siedzę -dzisz siedzą siedź) (impf), (pf) posiedzieć = to sit
  • siedzący (adjective) sedentary
  • usiąść (usiądę usiądziesz usiądź usiadł usiedli) (pf), (impf) siadać = to sit down