Nie mogłem się wydostać.

wydostać ‑stanę ‑niesz pf, impf wydostawać ‑staję ‑jesz = to get out, extract. //// ~ się extricate o.s.

1 Like