Nie mogłem się powstrzymać. (Sentence Note)

Note: powstrzymać (-am -asz) (pf), (impf) powstrzymywać (-muję -jesz) (transitive) refrain, hold back, abstain from, repress. ~ się (przed +Inst.) refrain (from)