Nie mogłem się oprzeć. (Sentence Note)

  • oprzeć oprę oprzesz oparł (pf), (impf) opierać (transitive) = to lean something (+ o + Accusative) against.
  • (Intranstive) & się 1]. na + Locative = to rest (self) on, lean (self) on. 2] to resist 3] to be based/founded on