Nie mogła się pozbierać po śmierci męża.(Sentence Note)

  • pozbierać -am -asz (impf) (transitive) = gather, collect (thoughts, things).
  • & się = gather one’s wits, pull self together
1 Like