Nie mogła opanować swoich emocji. (Sentence Note)

  • opanować ‑nuję ‑jesz (pf), (impf) opanowywać ‑wuję ‑jesz = to seize, get control over, master.
  • & się = to get hold over o.s.
  • opanowany (adj) = under control, composed, cool and collected