Nie mogła oderwać od niego wzroku. (Sentence Note)

oderwać -rwę -wiesz (pf), (impf) odrywać = tear off, tear up, break away, od + Gen from