Nie mógł przeprowadzić swojego planu. (Sentence Note)

Note: przeprowadzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) przeprowadzać = to conduct, carry out. ~ się move (from one domicile to another)