Nie mogę znieść widoku jej płaczu.

płacz mi.noun = (the act of) crying, weeping, wailing