Nie mogę umyć naczyń. Nie ma wody.

  • naczynie n.noun = dish, vessel