Nie mogę tego wykluczyć.(Sentence Note)

  • wykluczyć -czę -czysz (pf), (impf) wykluczać = to exclude, expel. ostracize
  • wykluczony (aj) excluded. wykluczone = it’s out of the question
  • wykluczenie (n noun) = an exclusion, expulsion