Nie mogę tego przeboleć.

  • przeboleć ‑lę ‑lisz pf = to get over something (to forget (or come to terms with) a bad experience)
  • & się = to get over the pain