Nie mogę tego potwierdzić.(Sentence Note)

  • potwierdzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) potwierdzać = to confirm, substantiate, corroborate, affirm, bear out, vindicate, acknowledge
  • twierdzić (-dzę -dzisz) (impf), (pf) stwierdzić = state, say, assert
  • stwierdzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) stwierdzać = to ascertain
  • utwierdzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) utwierdzać = to confirm, strengthen, entrench. (Intransitive) ~ się
  • przytwierdzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) przytwierdzać do+Genitive = fasten to, affix