Nie mogę sama nieść tej walizki. (Sentence Note)

  • nieść (niosę niesiesz niosą niósł niosła nieśli) (determinate), (indeterminate) nosić (-szę -sisz), (pf) ponieść = carry, (indeterminate) = wear.
  • noszę okulary = I wear glasses (habitually)