Nie mogę przyjaźnić się z Tomem. (Sentence Note)

  • przyjaźnić się (‑nię ‑nisz) (impf), (pf) zaprzyjaźnić się + z + Instrumental = to be friends with. (pf = to become friends with)