Nie mogę pogodzić się z faktem, że on nie żyje.

  • godzić ‑dzę ‑dzisz godź impf, pf pogodzić 1] kogoś z+I reconcile, accommodate.
    2] & w co (in 3p) be an affront to, impinge on.
  • & się 1] be suitable, proper. 2] espescially perf + z+I or na+A = reconcile oneself to. pf see also ugodzić
  • Nie mogę pogodzić się = phrase = literally = I cannot reconcile myself, I cannot accept, I can’t deal …
  • Nie mogę pogodzić się z tym, że … = I can’t accept that …