Nie mogę już z nią wytrzymać.

  • z kimś wytrzymać = phrase = to endure/stand someone
  • Nie mogę już z nią wytrzymać = I can’t stand her anymore, I’ve had enough of her.
  • Jak możesz wytrzymać z kimś takim? = How can you stand someone like that?