Nie miał pojęcia, kiedy ruszać. (Sentence Note)

ruszyć ‑szę ‑szysz pf, impf ruszać trans = to move, touch. get underway