Nie miał innego wyboru, jak tylko uciekać.

  • uciec ucieknę ‑niesz uciekł pf, impf uciekać = 1] to escape, flee, run away. 2] elope.
  • & się do+G = to have recourse to, fall back on
1 Like