Nie mamy żadnych dodatkowych pieniędzy. (Sentence Note)

  • dodatkowy aj = additional, supplementary. av dodatkowo = additionally
  • dodatek ‑tku = mi.noun = supplement, addition, additive, accessory.
  • dodatni aj = positive, advantageous