Nie mam pomysłu, co potem zrobić. (Sentence Note)

  • nie mam pomysłu = I have no idea
  • nie mam pojęcia = I have no idea, I haven’t a clue, I don’t know