Nie mam nikogo, kto by mnie wysłuchał.

  • wysłuchać ‑am ‑asz pf, impf wysłuchiwać ‑chuję ‑jesz +G = to listen to, hear out