Nie mam nic do powiedzenia w tej kwestii. (Sentence Note)

Note: kwestia (f. noun) = matter, issue, question. line in a play