Nie ma róży bez kolców.

kolec ‑lca mi = a thorn, spine, barb, spike