Nie ma powodu do obaw. (Sentence Note)

obawiać się (-am -asz) +Genitive = fear

1 Like
  • obawa f.noun = a worry, concern, anxiety