Nie ma miłości bez zazdrości. (Sentence Note)

  • zazdrość (f noun) = jealousy, envy
  • zazdrościć (zazdroszczę -ścisz) (impf), (pf) pozazdrościć +Dative = to envy, begrudge
  • zazdrosny (adjective) = jealous, envious
  • zazdrośnie (adverby) = jealously
  • zazdrośnica (f noun) = jealous woman
  • zazdrośnik (mp noun) = jealous man