Nie lubię, gdy zaciera się granica między pracą i wolnym czasem.

  • zatrzeć ‑trę ‑trzesz ‑tarł pf, impf zacierać = to blur, to efface, obliterate, rub away.
  • & się = 1] to seize up (brakes, machinery) 2] to become blurred