Nie licząc tego, był w dobrej kondycji.

  • kondycja f.noun = condition.
  • być w dobrej kondycji = to be in good (physical) shape/condition
  • Nie licząc tego = phrase = literally, not counting it = Besides that, apart from that, other than that