Nie lękam się śmierci.

  • lękać się (‑am ‑asz) impf +Gen = to fear, dread